Terug

Verklaringen

Download hieronder documenten en verklaringen behorend bij de Kuiper Groep. Staat de informatie die je nodig hebt of op zoek naar bent er niet bij, laat het ons weten. Stuur in dit geval een e-mail naar info@kuipergroep.nl of bel 026 - 443 02 43.

‹ Terug Home Verklaringen
  • Algemene voorwaarden van Onderaanneming
  • Algemene inkoopvoorwaarden Kuiper Groep
  • Wet Ketenaansprakelijkheid KuiperBouw B.V.

Disclaimer

Op deze en aan ons gelieerde websites wordt slechts algemene informatie verstrekt, en dus niet ten behoeve van individuele gevallen. Het verstrekken van deze informatie is niet bedoeld als het verstrekken van een product of dienst. De informatie is bedoeld als kennismaking met ons bedrijf en om uw interesse te wekken om met ons in contact te komen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Echter, wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website(s) en dus ook niet voor de kwaliteit van producten en diensten die genoemd worden. Op onze website(s) rusten rechten van Intellectuele Eigendom die exclusief ons toebehoren en door de lezer en iedere andere partij gerespecteerd moeten worden. Zo mag zonder onze schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming niets gekopieerd of gebruikt worden.

Privacy reglement

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de lezers/bezoekers van onze website(s). Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels behandelen. Wij verwerken de gegevens die u ons zelf verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat bij het bezoeken van onze website(s) door u bepaalde technische gegevens aan ons automatisch worden doorgegeven.

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts gebruiken ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, om onze wettelijke verplichtingen na te komen en voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten het informeren van u over onze producten en diensten of om onze bedrijfsvoering en website te verbeteren. Voor sommige verwerkingen vragen wij u om uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven, dan is het altijd mogelijk om die toestemming aan te passen of in te trekken. Dit kunt u doen via info@kuipergroep.nl.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de voornoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Ook zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens afdoende beveiligd zijn. Met eventuele verwerkers die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, maken wij afspraken door middel van verwerkersovereenkomsten, zodat uw persoonsgegevens afdoende beschermd worden.

Wij gebruiken cookies (Google Analytics). Dit is om de website(s) te helpen analyseren hoe bezoekers de website(s) gebruiken. Google gebruikt deze gegevens onder andere om te bekijken hoe de website(s) door bezoekers worden gebruikt. Google kan verplicht zijn deze gegevens aan derden te verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. 

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien en om ons te verzoeken of wij uw persoonsgegevens willen verwijderen, corrigeren of aanvullen. Daarnaast kunt u vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen in verband met uw recht op dataportabilitieit. Wij zullen waar mogelijk voldoen aan uw verzoek. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of indien u gebruik wenst te maken van de hierboven omschreven rechten, dan kunt u contact op met ons opnemen via info@kuipergroep.nl.

E-maildisclaimer

Alle door of namens ons verzonden e-mailberichten en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u deze berichten en eventuele bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Kuiper Groep en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, hierna te noemen Kuiper Groep, zijn niet aansprakelijk voor virussen in deze e-mailberichten en eventuele bijlagen. Kuiper Groep kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van deze berichten. De in deze berichten geformuleerde opvattingen en/of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Kuiper Groep.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.